INSTYTUT WYDAWNICZY "PAX" WARSZAWA 1951
wydanie pierwsze

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

255. Kto jest zwolniony od postu ścisłego?

Od postu ścisłego są zwolnieni:
1. chorzy,
2. podróżni,
3. ciężko pracujący
4. ubodzy, jeżeli w jednym posiłku, nie mogą posilić się do sytości.

***
Słusznie mówi się, że kto sobie nigdy nie odmawia rzeczy dozwolonej, nie odmówi sobie też rzeczy niedozwolonej. Post jest na ogół korzystny dla zdrowia. Lekarze zaczynają zwykle leczenie od diety, czyli od pewnego rodzaju postu. W dzisiejszych czasach, które wymagają wytężonej pracy, Kościół we wszystkich uzasadnionych wypadkach udziela dyspensy, zbiorowo lub każdemu z osobna. Kto nie może pościć powinien prosić swego biskupa duszpasterza, katechetę lub spowiednika o zwolnienie, czyli dyspensę od postu.

(Cz. 2, III. 3 O trzecim przykazaniu kościelnym, s.90)

Brak komentarzy: